22Ιανουάριος2019

Γράφτηκε από την 

Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού - πως μπορεί να μας βοηθήσει

γράφει η Παλαιογιάννη Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργός

Κοινωνική Εργασία: Ένας γενικός ορισμός του επαγγέλματος, που δίνεται είναι: «Η Κοινωνική Εργασία είναι μια υπηρεσία η οποία παρέχεται από τον ειδικό (Κοινωνικό Λειτουργό),

προς ένα ή περισσότερα άτομα προκειμένου να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τις δυσκολίες που συναντούν στα πλαίσια της ατομικής ή της συλλογικής τους ζωής».

Οι μέθοδοι της Κοινωνικής Εργασίας είναι τρείς (3):

Κοινωνική Εργασία με Άτομα (Κ.Ε.Α): Βασικός στόχος είναι να κάνει προσιτές στον εξυπηρετούμενο όλες τις δυνατές λύσεις σχετικά με το ζήτημα που αναφέρει ότι τον απασχολεί.

Κοινωνική Εργασία με Ομάδες (Κ.Ε.Ο): Εφαρμόζεται σε ένα σύνολο ατόμων που είναι περισσότερα από δύο, τα οποία διατηρούν επαφή μεταξύ τους, διαθέτουν και αναγνωρίζουν ένα τουλάχιστον κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα και επιδιώκουν έναν τουλάχιστον κοινό στόχο.

Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα (Κ.Ε.Κ): Οι στόχοι της μπορεί να είναι γενικοί και ειδικοί. Συνήθως αφορούν την πληροφόρηση όλων των μελών της κοινότητας για τις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες, για τα δικαιώματα χρήσης τους, για την διαδικασία πρόσβασης σε αυτές κ.τ.λ.

Ένα κοινό στοιχείο όλων των μεθόδων Κοινωνικής Εργασίας είναι η συνάντηση του Κοινωνικού Λειτουργού με τον εξυπηρετούμενο στο πλαίσιο που παρέχονται οι υπηρεσίες. Ο ενδιαφερόμενος, δηλώνει ενδιαφέρον να λάβει βοήθεια από τον Κοινωνικό Λειτουργό.

koinoniki-leitourgos

Οι συναντήσεις Κοινωνικού Λειτουργού και εξυπηρετούμενου θα οδηγήσουν στη δημιουργία μιας επαγγελματικής σχέσης μεταξύ τους.

Μέσω αυτής της σχέσης θα ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

Η εκτίμηση του προβλήματος

Ο σχεδιασμός της παρέμβασης

Καθορισμός της συνεργασίας

Η παρέμβαση

Η αξιολόγηση της παρέμβασης

Η λήξη

Παρότι ο ολιστικός χαρακτήρας τη δράσης της κοινωνικής εργασίας έχει παγκόσμιο χαρακτήρα, οι προτεραιότητες της πρακτικής της ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα και το χρόνο εφαρμογής τους, καθόσον σχετίζονται με τις εκάστοτε πολιτισμικές, ιστορικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες

 

Βασιλική Παλαιογιάννη - Κοινωνική Λειτουργός

Η Βασιλική Παλαιογιάννη γεννήθηκε στις Παπαδάτες Αγρινίου.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι Πάτρας και διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Έχει εργαστεί στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αγρινίου, με την ιδιότητα της Κοινωνικής Λειτουργού αλλά και της Επιμελήτριας Ανηλίκων, στο Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας Αγρινίου από τον οργανισμό Εργατικής Εστίας, στο Ειδικό Σχολείο Μεσολογγίου, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», στο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ Μεσολογγίου, ως εκπαιδεύτρια στα Ι.Ε.Κ, ενώ έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερβολικής χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου για παιδιά και εφήβους.

Παρακολουθεί σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες έτσι ώστε να ενημερώνεται διαρκώς για τις θεραπευτικές διεξόδους σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις

Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα TOEICMs και έχει καλή γνώση των Dos, Windows, Ms – office(Word, Access. Είσοδος δεδομένων και στατιστική ανάλυση σε Excel), Internet, E-mail (Ms Outlook), καθώς και Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης.Βασιλική Παλαιογιάννη

Κοινωνική Λειτουργός

Η Βασιλική Παλαιογιάννη γεννήθηκε στις Παπαδάτες Αγρινίου.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι Πάτρας και διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Έχει εργαστεί στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αγρινίου, με την ιδιότητα της Κοινωνικής Λειτουργού αλλά και της Επιμελήτριας Ανηλίκων, στο Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας Αγρινίου από τον οργανισμό Εργατικής Εστίας, στο Ειδικό Σχολείο Μεσολογγίου, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», στο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ Μεσολογγίου, ως εκπαιδεύτρια στα Ι.Ε.Κ, ενώ έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερβολικής χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου για παιδιά και εφήβους.

Παρακολουθεί σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες έτσι ώστε να ενημερώνεται διαρκώς για τις θεραπευτικές διεξόδους σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις

Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα TOEICMs και έχει καλή γνώση των Dos, Windows, Ms – office(Word, Access. Είσοδος δεδομένων και στατιστική ανάλυση σε Excel), Internet, E-mail (Ms Outlook), καθώς και Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης.

Προσθήκη σχολίου