22Ιανουάριος2019

17 Ιανουαρίου 2010 Γράφτηκε από την 

Μείγμα Μάρκετινγκ

4PΤο Μείγμα Marketing βασίζεται στα λεγόμενα 4 P's, σύμφωνα με τον Philip Kotler, τον πατέρα του Marketing, που είναι τα προϊόν (product), η τιμή (price), η διανομή (place), και η προώθηση (promotion).

Πιο αναλυτικά, η στρατηγική του προϊόντος περιλαμβάνει την μελέτη,

τον σχεδιασμό και την παραγωγή του προϊόντος (εδώ αναφερόμαστε στις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την παραγωγή και τον σχεδιασμό και όχι στην παραγωγή και τον σχεδιασμό με την κυριολεκτική τους έννοια), εμπορικό σήμα, συσκευασία, ετικέτα, έλεγχος ποιότητας και εγγυήσεις, στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, έννοιες στις οποίες θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά σε επόμενα άρθρα, τροποποίηση προϊόντος, κατάργηση προϊόντος, καθως και παραγωγή νέου προϊόντος. 

Η στρατηγική της τιμολόγησης, περιλαμβάνει τους παράγοντες που καθορίζουν την τιμολόγηση του προϊόντος, καθώς και τις στρατηγικές που μπορούν να ακολουθηθούν για την ολοκλήρωση της τιμολόγησης, τον καθορισμό των εκπτώσεων, των προσφορών κτλ.

Η στρατηγική της διανομής, της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, και συνεπώς στους καταναλωτές, βασίζεται στην επιλογή των σημείων πώλησης, λιανική ή/και χονδρική πώληση, στους αποθηκευτικούς χώρους, στα αποθέματα, την μεταφορά των προϊόντων, καθώς και το κόστος αυτών.

Η στρατηγική της προώθησης, βασίζεται στο μείγμα προβολής, την επικοινωνιακή στρατηγική στην οποία θα βασιστεί η επιχείρηση για να επικοινωνήσει με τους τελικούς καταναλωτές, έτσι ώστε να γνωστοποιήσει την ύπαρξη και την κυκλοφορία του προϊόντος., το λανσάρισμά του. Το μείγμα προβολής περιλαμβάνει τη διαφήμιση, την προσωπική πώληση, την προώθηση των πωλήσεων, τις δημόσιες σχέσεις και το άμεσο μάρκετινγκ, έννοιες με τις οποίε ςθα ασχοληθούμε και αναλυτικότερα.