22Ιανουάριος2019

17 Ιανουαρίου 2010 Γράφτηκε από την 

Τι είναι το Marketing ?

Το Marketing είναι μια έννοια που ακούμε όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια... Τι είναι όμως το Marketing? Θα ξεκινήσουμε με την αναφορά σε έναν ορισμό για την έννοια αυτή, έτσι ώστε να αποκτήσουμε μία ιδέα, μία αρχική προσέγγιση, γιατί στην πραγματικότητα η εφαρμογή της έννοιας του Marketing είναι κάτι πολύ, μα πολύ περισσότερο από τον ορισμό.

Αρχικά λοιπόν, το Marketing είναι η διαδικασία του εντοπισμού και της μελέτης των αναγκών των καταναλωτών και όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (για το Marketing Υπηρεσιών θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε προσεχές μας άρθρο), με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, με ταυτόχρονα την επίτευξη κέρδους για την επιχείρηση.

Το Marketing συνήθως συγχέεται με τη διαφήμιση και τις πωλήσεις. Δεν είναι μόνο αυτά όμως. Η Διαφήμιση είναι ένα "εργαλείο"  του Marketing, ενώ οι Πωλήσεις είναι αποτέλεσμα που απορρέει από την εφαρμογή της φιλοσοφίας του Marketing, συνεπώς το Marketing είναι μια διαδικασία που προυπάρχει της διαδικασίας της πώλησης και από αυτήν εξαρτάται η επιτυχία της τελευταίας.

Η φιλοσοφία του Marketing εστιάζει στον καταναλωτή, ο καταναλωτής είναι το επίκεντρο και η ικανοποίηση των αναγκών του πρέπει να είναι βασικός στόχος κάθε επιχείρησης, διότι ο ικανοποιημένος πελάτης θα μιλήσει για την επιχείρησή μας με καλά λόγια και επίσης θα αγοράσει ξανά, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρούμε τους υπάρχοντες πελάτες από το να ψάχνουμε συνεχώς νέους.