22Ιανουάριος2019

13 Ιουλίου 2016 Γράφτηκε από την 

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αγρινίου | Πρόταση νέων ειδικοτήτων

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αγρινίου στην προσπάθειά του να συντάξει ολοκληρωμένη πρόταση προς τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, η οποία θα εγκρίνει τη λειτουργία
νέων ειδικοτήτων που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το χειμερινό εξάμηνο 2016, προτίθεται να λάβει υπόψη του την επιθυμία των υποψηφίων καταρτιζομένων για τη
συμμετοχή τους σ’ αυτές.

Γι’ αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν τις προτιμήσεις τους συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα μέσα από την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ. Αγρινίου
(http://iek-agrin.ait.sch.gr). [ Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗΣ, Φυσικός-Προγ/στής ΗΥ, MSc ΤΠΕ για την Εκπαίδευση ]