18Ιούνιος2018

RSS

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
07 Δεκεμβρίου 2009 Γράφτηκε από την 

Λογοτέχνες - Ποιητές : Πάνος Καπώνης


panos-kaponisΟ Πάνος Καπώνης είναι ένας από τους πρώτους ποιητές της Γενιάς του '70. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1947.

 

Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στα Παπαστράτεια Εκπαιδευτήρια Αγρινίου, σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και σκηνοθεσία θεάτρου & κινηματογράφου στην Αθήνα.

 

Είναι έμμισθος Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω & ΣτΕ στην Αθήνα και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Μελετών & Ερευνών.

Πρωτοεμφανίσθηκε στα γράμματα με την «Ποιητική Ανθολογία Νέων» το 1968 & το περιοδικό «Λωτός».

Έργα του οι συλλογές:

«Κοκτέιλ» (1972),

«Μεταμορφώσεις του Ιερεμία» (San Francisco 1977),

«Αρχιπέλαγος Αϋπνίας» (1993, συγκ.έκδοση),

«Κοκτέιλ Β» (Αθήνα 2008, εκδόσεις ΓΚΟΝΗ),

«Σπινθήρες Καλωδίου» (Αθήνα 2008, ΤΥΠΩΘΗΤΩ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ).

«Ναρκωτικά Σύννεφα»,ποίηση (Αθήνα 2010, εκδόσεις ΓΚΟΝΗ),

«Κύβος»,τα νεώτερα ποιήματα (Αθήνα 2011, εκδόσεις Κοινωνία των (δε)κάτων),

 

 

Είναι τακτικός συνεργάτης του λογοτεχνικού περιοδικού (δε)κατα της Κοινωνίας των Δεκάτων και του αντίστοιχου «παρουσία» της Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών.

 
 

Δημοσιεύει διηγήματα και κριτικές βιβλίου στα ίδια περιοδικά. Σπούδασε οικονομικά στο Παν. Θεσσαλονίκης και νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και σκηνοθεσία θεάτρου & κινηματογράφου στην Αθήνα. Ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω & ΣτΕ στην Αθήνα.

 
 

Εκτός από τη λογοτεχνία και την ποίηση ασχολείται με νομικά επιστημονικά θέματα.

 

Έχει συγγράψει τα εξής έργα :

«Επίτομος Φαρμακευτική Νομοθεσία Ι» (Φαρμακευτικός Κόσμος, Αθήνα 2003,2005),

«Επίτομος Φαρμακευτική Νομοθεσία ΙΙ» (Φαρμακευτικός Κόσμος, Αθήνα 2006), «Φαρμακευτικό Δίκαιο» τ. Α'(Αντ. Ν. Σάκκουλας Αθήνα 2007).

«Φαρμακευτικό Δίκαιο» τόμος Β', (Αθήνα 2010, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα),

 

Διδάσκει φαρμακευτικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Γενικός Γραμματέας των λογοτεχνικών συλλόγων "Κοινωνία των Δεκάτων" & της "Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών".

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82

 

 

 

Panos Kaponis (Caponis) is one of the first poets  of the Generation of ’70. Born in Agrinio  in 1947.  Letters first appeared in the «Anthology of New Poetics» in 1968 & magazine ‘Lotus’. Projects are collections of «Cocktail» (1972), «Transformations of Jeremiah» (San Francisco 1977), «Archipelago Insomnia» (1993, sygk.ekdosi), «Cocktail Β» (Athens 2008, Gonis), «Afetiries Mnimis» (Starting Points Memory) [Literary custody. Athens 2008, Publications EAL), "Sparks Cable" (Athens 2009, Typothito-George Dardanos). It is a regular contributor to the literary magazine «(de)kata» the «Koinonia ton dekaton» (Society of Ten) and the corresponding «Paroussia» ("presence") of Etoloakarnania Writers Union and the literary magazine «Oropedio» ("plateau") and «POETiX» (Publications Gutenberg). Publish short stories, essays and book reviews in the same period. He studied economics at the University of Thessaloniki and law at Athens University and directed theater & cinema in Athens. He practiced law the Supreme Court in Athens. Apart from literature and poetry dealing with legal matters scientific. He has authored the following works: «I Epitomo Pharmaceutical Legislation Ι» (Athens 2003.2005), «Concise Pharmaceutical Legislation II» (Athens 2006), «Pharmaceutical Law» v. I & II (Ant. N. Sakkoulas Athens 2007, 2010). Pharmaceutical teaches law at the University of Patras. Secretary General of the literary association «Koinonia ton dekaton» (Society of Ten). He was Secretary General of "Etoloakarnania Writers Union”.

***

Panos Kaponis (Caponis) est l'un des poètes premier de la Génération des années '70. Né à Agrinio en 1947. Premières lettres paru dans le "Anthologie de la Nouvelle-Poetics» en 1968 et le magazine «lotus». Les projets sont des collections de «Cocktail» (1972), «Transformations de Jérémie» (San Francisco 1977), «Archipel Insomnia» (1993, sygk.ekdosi), «Cocktail Β» (Athènes 2008, les versions Gonis), «Afetiries Mnimis»(A partir de Memorial) [edition litteraire, Athenes 2008, publications EAL], «Sparks Cable» (Athènes 2009, Typothito-G. Dardanos). Il est un collaborateur régulier de la revue littéraire (de)kata (à l’encontre) de la «Koinonia ton dekaton» (Société des Dix) et les correspondants «Paroussia» (présence) de “Etoloakarnania Writers Union” et le magazine littéraire «Oropedio» («plateau») et «POETiX». Publier des histoires courtes, essais et critiques de livres dans la même revue. Il a étudié l’économie à l’ Université Thessalonique et de droit à l’Université d’Athènes et le théâtre et le cinéma réalisé à Athènes. Il a pratiqué le droit, la Cour suprême et C. de l’ E. à Athènes. En dehors de la littérature et la poésie, traitant de questions juridiques scientifiques. Il est l’ auteur des ouvrages suivants: «Je Epitomo la législation pharmaceutique Ι» (Athènes 2003,2005), «Concise législation pharmaceutique II» (Athènes 2006), «Droit Pharmacautique» v. I & II (Ant. N. Sakkoulas Athènes 2007, 2010). Pharmaceutiques enseigne le droit à l’ Université de Patras. Secrétaire général de l’association littéraire «Société des Dix». Il a été secrétaire général de la «Etoloakarnania Writers Union”.

 

http://logos.caponis.gr