24Μάιος2019

04 Δεκεμβρίου 2009 Γράφτηκε από την 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ

Το VRES-AGRINIO.GR ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Έχει γνωστοποιήσει την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει λάβει την σχετική άδεια.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών (εφ’ εξής «χρήστες») από την ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΑ (ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της δικτυακής πύλης www.vres-agrinio.gr), για την καταχώρησή τους ή κατά την διάρκεια της επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου www.vres-agrinio.gr. Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του www.vres-agrinio.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/ και την ιδιοκτησία της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ- ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΣΜΑ. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΑ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του vres-agrinio.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το vres-agrinio.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα :

α) όταν ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα επικοινωνίας της σελίδας vres-agrinio.gr και ζητά την καταχώρησή του

β) όταν ο χρήστης αποστέλλει φαξ τη συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρησης

γ) όταν συμπληρώνει την αίτηση καταχώρησης στα γραφεία μας ή στην έδρα του, και αυτή φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης και την υπογραφή του ιδίου ή του νόμιμου εξουσιοδοτημένου ατόμου της επιχείρησής του.

Για την καταχώρηση του χρήστη στο vres-agrinio.gr, θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Αντικείμενο Απασχόλησης, Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, Fax, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) κ.α. Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του vres-agrinio.gr ή και όταν οι χρήστες επισκέπτονται κάποιες σελίδες του vres-agrinio.gr.

Το vres-agrinio.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων και δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του vres-agrinio.gr σε κανένα τρίτο φορέα, παρά μόνο χρησιμοποιεί τα στοιχεία τους στις ακόλουθες περιπτώσεις :

· για την ενημέρωση και την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών κ των πελατών του, σχετικά με τις υπηρεσίες καθώς και τις νέες προσφορές που προσφέρει το vres-agrinio.gr.

· εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το vres-agrinio.gr στους χρήστες του

· ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών & και την επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις

· ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του vres-agrinio.gr

· εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας

Κατ' εξαίρεση το vres-agrinio.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

· Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων

· Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά προσωπα με τα οποία συνεργάζεται το vres-agrinio.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το vres-agrinio.gr.

· Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το vres-agrinio.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν, να τα εμπλουτίσουν, καθώς επίσης και να αποσύρουν την διαφήμισή τους, είτε επισκεπτόμενοι την σελίδα επικοινωνίας του vres-agrinio.gr και συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας, είτε μέσω fax.

COOKIES

Το vres-agrinio.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του vres-agrinio.gr. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:

· Για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες

· Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας

· Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του vres-agrinio.gr.

· Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του vres-agrinio.gr, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι χρήστες που ενδιαφέρονται να διαφημιστούν στο vres-agrinio.gr, προκειμένου να λάβουν όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσουν στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Όνομα Υπευθύνου Επικοινωνίας – Αντικείμενο Εργασιών – Τηλέφωνο - FAX - E-mail - URL (ηλεκτρονική διεύθυνση) αν υπάρχει.

Το vres-agrinio.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοί του κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες των υπηρεσιών /σελίδων τους.

IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του vres-agrinio.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του vres-agrinio.gr (server, data base, δικτύου κ.α) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του vres-agrinio.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του vres-agrinio.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το vres-agrinio.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών, μέσω της ιστοσελίδας.

Η χρήση των υπηρεσιών του vres-agrinio.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

 

Copyright
All images on EliteDaily.com are either submitted to Elite Daily by email or are readily available in various places on the Internet and believed to be in public domain. Images posted are believed to be posted within our rights according to the U.S. Copyright Fair Use Act (title 17, U.S. Code.) If you are a copyright owner of a photo that appears on EliteDaily.com please email us at Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. with a link to the photo and we will remove it immediately.

Copyright

All images on vres-agrinio.gr are either submitted to Vres-Agrinio by email or are readily available in various places on the Internet and believed to be in public domain. If you are a copyright owner of a photo that appears on vres-agrinio.gr please email us at Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. with a link to the photo and we will add it immediately or remove according to your will.