23Μάιος2019

VRES-AGRINIO.GR

15 Μαρτίου 2015

Ψάχνει και τον Ανδρέα Μακρυπίδη το ΣΔΟΕ - Τι απαντά ο ίδιος

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι ξεσκόνισε τα συρτάρια και έβγαλε στην επιφάνεια ξεχασμένους φακέλους και καταγγελίες και δίνοντας άμεση προτεραιότητα αποφασίζει τη διερεύνησή τους. Τρία πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ -πανίσχυροι υπουργοί και κομματικοί παράγοντες την περίοδο 1996-2003- οι Κώστας Λαλιώτης, Βάσω Παπανδρέου και Ανδρέας Μακρυπίδης, μπαίνουν στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών.

Ειδικότερα με εμπιστευτικό έγγραφο η Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς (τμήμα Ε’) του ΣΔΟΕ, ζητά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ξεσκονίσει τα περιουσιακά στοιχεία δύο πρώην υπουργών, ενός πρώην βουλευτή και συγγενικών τους προσώπων. Το έγγραφο που αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ» στάλθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, φέρει τον χαρακτηρισμό «Εμπιστευτικό/ Επείγον» και έχει αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠ. Ε 378. Η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ ζητά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία για τον κ. Λαλιώτη, τη σύζυγό του και γνωστή ψυχίατρο Μαρίνα Οικονόμου, την κυρία Παπανδρέου, τον κ. Μακρυπίδη και τη σύζυγό του Χριστίνα.

Επίσης ζητά να ερευνηθεί αν κάποιο από τα πέντε προαναφερόμενα πρόσωπα διέθετε ή διαθέτει μετοχές, ομόλογα και γενικότερα πάσης φύσεως επενδυτικά χαρτοφυλάκια στο διάστημα από το 2000 έως και το 2012.

Φαίνεται ότι η ειδική υπηρεσία του ΣΔΟΕ διερευνά συγκεκριμένη καταγγελία ή περιστατικά, γιατί ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης, Ηλίας Κωνσταντέας, ο οποίος υπογράφει την εντολή, τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Να σας ενημερώσουμε ότι η υπηρεσία μας απέστειλε ιδιαίτερη επιστολή προς την Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ».

Επιπλέον ζητά τα συγκεκριμένα στοιχεία «στα πλαίσια έρευνας που διενεργεί η Υπηρεσία μας» και επικαλείται το άρθρο 30 του Ν. 3296/2004 που αναφέρεται στο κύρος και την αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων βάσει του νόμου για τη φορολογία φυσικών προσώπων.

Επιπλέον το ΣΔΟΕ επικαλείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Ν. 3842/2010 που αφορά την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όπως και διατάξεις του Ν. 3691/2008 που αναφέρεται στην πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το ΣΔΟΕ ζητά εξαιρετικά αναλυτική πληροφόρηση και προσδιορίζει επακριβώς τι πρέπει να ελεγχθεί. Χαρακτηριστικά ζητά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αν ο κ. Λαλιώτης, η κυρία Παπανδρέου, ο κ. Μακρυπίδης και οι συγγενείς τους είχαν μετοχές, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα, ξένες μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ. Ζητά να πάρει τα τυχόν ευρήματα του ελέγχου σε ηλεκτρονική μορφή και να αναφέρονται όλες οι κινήσεις τους, όπως και η αναλυτική κίνηση των χρηματικών συναλλαγών και των τραπεζών μέσω των οποίων έγιναν οι κινήσεις.

Πρέπει να τονιστεί ότι η διενέργεια της συγκεκριμένης έρευνας δεν σημαίνει ότι ο κ. Λαλιώτης, η κυρία Παπανδρέου, ο κ. Μακρυπίδης και οι συγγενείς τους έχουν διαπράξει κάποιο φορολογικό αδίκημα. Ωστόσο, δεν είναι απλή, αλλά ούτε και συνηθισμένη περίπτωση να «ξετινάζονται» όλες οι οικονομικές κινήσεις δύο πρώην υπουργών, ενός βουλευτή και στενών συγγενών τους και μάλιστα για μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο. Ο στοχευμένος και εκτεταμένος φορολογικός έλεγχος δημιουργεί εντυπώσεις, οι οποίες όμως είναι πιθανόν να μην οδηγήσουν σε κανένα αποτέλεσμα. Αλλωστε, ειδικά ο κ. Λαλιώτης είχε βρεθεί κατά καιρούς στο παρελθόν αντιμέτωπος με διάφορες κατηγορίες, οι οποίες όμως κατέρρευσαν στα δικαστήρια τα οποία και τον δικαίωσαν.

Με το έγγραφο του ΣΔΟΕ, το οποίο αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ», ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να περάσει από κόσκινο αξίες, τίτλους, χρηματιστηριακά προϊόντα και χαρτοφυλάκια σε Ελλάδα και εξωτερικό δύο υπουργών του ΠΑΣΟΚ, ενός βουλευτή, καθώς και συγγενών τους

vsl001

Το έγγραφο του ΣΔΟΕ με θέμα «Ζητούνται στοιχεία» αναφέρει:

«Στα πλαίσια έρευνας που διενεργεί η Υπηρεσία μας, και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.3296/2004 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2005, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3842/2010, καθώς και των διατάξεων του Ν.3691/2008 όπως ισχύουν, παρακαλούμε για τα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα Μακρυπίδης Ανδρέας του Διονυσίου, Μακρυπίδη Χριστίνα του Γεωργίου, Λαλιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Οικονόμου Μαρίνα του Παντελή, Παπανδρέου Βασιλική του Ανδρέα (σ.σ.: αναφέρονται επίσης τα μητρώνυμα, τα ΑΦΜ, οι αριθμοί των ταυτοτήτων και οι διευθύνσεις των κατοικιών τους), να μας γίνει γνωστό, μέσω των εποπτευομένων από την Επιτροπή σας προσώπων (ΑΧΕ, ΑΧΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ, ΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΑΕΕΑΠ κ.λπ.), διαβιβάζοντας άμεσα σ' αυτά το παρόν, εάν διαθέτουν ή διέθεταν από 01/01/2000 ως και 31/12/2012 πάσης φύσεως αξίες, τίτλους, προϊόντα και χαρτοφυλάκια (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομολογίες, repos, παράγωγα προϊόντα, τίτλους σε ξένα χρηματιστήρια κ.λπ.), αποστέλλοντας στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα, σε ηλεκτρονική μορφή Microsoft Office Excel, την ποσοτική κίνηση των εν λόγω αξιών, τίτλων, προϊόντων και χαρτοφυλακίων και την αναλυτική κίνηση των χρηματικών συναλλαγών (χρηματική καρτέλα) των ανωτέρω προσώπων, με επισήμανση του/των λογαριασμού/ών και του/των πιστωτικού/ών ιδρύματος/των που τυχόν έχει συνδεθεί. Τα εποπτευόμενα πρόσωπα, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν, απευθείας την Υπηρεσία μας για τις ενέργειές τους και για τα σχετικά ευρήματα σε κάθε περίπτωση (καταφατική ή αρνητική). Να σας ενημερώσουμε ότι η υπηρεσία μας απέστειλε ιδιαίτερη επιστολή προς την Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις». Ακολουθούν οι υπογραφές του προϊσταμένου της Διεύθυνσης και του προϊσταμένου του Τμήματος που βεβαιώνει ότι είναι ακριβές αντίγραφο.

Προφανώς ο έλεγχος του ΣΔΟΕ για τα πέντε υπό έρευνα πρόσωπα θα επεκτείνεται εκτός από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ. και στις κινήσεις που θα έχουν κάνει μέσω των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και με διασταύρωση των «πόθεν έσχες» και των φορολογικών τους δηλώσεων.

Ανδρέας Μακρυπίδης: Δεν έχω καμία σχέση με offshore

Ακολουθώντας το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», με τίτλο: «Ψάχνουν μέχρι Βάσω και Λαλιώτη!...», ο Ανδρέας Μακρυπίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με αφορμή τον τιτλο της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», που δημοσιεύει έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ προς την Επιτροπη Κεφαλαιαγοράς, όπου περιλαμβάνεται και το όνομά μου, δηλώνω τα εξής:

Είναι επιβεβλημένος -και εκ μέρους μου ευπρόσδεκτος- ο έλεγχος των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας και αποτελεί στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας.

Δεν έχω καμία σχέση με OFFSHORE εταιρείες ούτε με τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και η περιουσιακή μου κατάσταση, στο σύνολό της, είναι δηλωμένη αναλυτικά και τεκμηριωμένα στις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος και στις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες.

Επιθυμώ την άμεση επίσπευση και ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Ανδρεας Μακρυπίδης»

protothema.grΠροσθήκη σχολίου