26Σεπτέμβριος2018

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
27 Αυγούστου 2015 Γράφτηκε από την 

Προκήρυξη ειδικοτήτων για την πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ

Δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 2/9/2015 και ώρα 12:00 το βράδυ.Αναρτήθηκε η Προκήρυξη ειδικοτήτων για την πρόσληψη ωροµίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στα ΙΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ για το σχολικό έτος 2015-2016. Το ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσληφθεί µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98).


Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την 26182/510 (ΦΕΚ 2178/Β΄/08-08-2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 25/08/2015 6:00πµ έως 31/08/2015 12:00µµ, και να την αποστείλουν (από 25/08/2015 έως 31- 08-2015) υπογεγραµµένη σε φάκελο µαζί µε όλα τα προβλεπόµενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά, στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ πρώτης προτίµησής τους (όπου προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά τους), προκειµένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να δηλώσουν µόνο την Περιφέρεια Αττικής ή µία και µόνο Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα.

προκηρυξη

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Υπουργική Απόφαση I

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Υπουργική Απόφαση II

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Προκήρυξη

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε οδηγίες χρήσης της Ηλεκτρονικής Αίτησης

Πατήστε εδώ για να υποβάλετε αίτηση