26Σεπτέμβριος2018

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
30 Ιουλίου 2015 Γράφτηκε από την 

Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου

Ανακοινώνεται ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 18/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει προβεί σε δημοσίευση Προκήρυξης για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή .


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου ή θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή στα γραφεία του θεάτρου και στη Διεύθυνση Χαρ.Τρικούπη 12 Τ.Κ.301 31,τηλ. 26410 21158 -46452, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 21/8/2015

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Περίληψη Προκήρυξης 

ΑΓΡΙΝΙΟ 29/7/2015
Ανακοινώνεται ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου σύμφωνα με την υπ?αριθμόν 18/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει προβεί σε δημοσίευση Προκήρυξης για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή .
Περίληψη Προκήρυξης
(Θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου)

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Αγινίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι και ¬¬21/8/2015, με κλειστή επιστολή, που θα πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε την αίτησή τους, φάκελο με το βιογραφικό τους συνοδευμένο με τα απαραίτητα αποδεικτικά, τις προτάσεις τους και ένα γενικό πλάνο προγραμματισμού (δραματολόγιο, λοιπές δραστηριότητες) για ολόκληρη τη θητεία τους.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προέρχονται από το χώρο του Θεάτρου ή να έχουν ασχοληθεί με θέματα Θεάτρου επαγγελματικά και να έχουν μια από τις εξής ιδιότητες: α) ηθοποιού, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ή ενδυματολόγου με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό Θέατρο.
β) θεατρικού συγγραφέα, μεταφραστή έργων, θεατρολόγου, κριτικού θεάτρου ή συνθέτη με επαγγελματική εργασία στο Θέατρο.
Παράλληλα πρέπει να έχουν διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη διοικητική θέση.
Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ».
Η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα είναι 3ετής και μπορεί να ανανεώνεται μετά από σχετικές εγκρίσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου ή θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή στα γραφεία του θεάτρου και στη Διεύθυνση Χαρ.Τρικούπη 12 Τ.Κ.301 31,τηλ. 26410 21158 -46452, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 21/8/2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου

Γεώργιος Παπαναστασίου