18Ιούνιος2018

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
27 Αυγούστου 2014 Γράφτηκε από την 

1ο Workshop με θέμα Ηλεκτρονικό Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Το 1ο Workshop με θέμα " Ηλεκτρονικό Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος " πραγματοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος & το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο» της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην ΑΙΤΩΛΙΑ»,

την Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 και ώρα 18.30μ.μ., στον χώρο ημερίδων στην 4η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων στο λιμάνι Μεσολογγίου.

Στην εκδήλωση θα αναλυθούν οι δυνατότητες του νέου αυτού αναπτυξιακού τεχνολογικού εργαλείου και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι τοπικές επιχειρήσεις και η εν δύναμη νέοι επιχειρηματίες από την αξιοποίηση του βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους.

Στόχος είναι να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου της Μεταποίησης/Τυποποίησης, να αξιοποιήσουν τις δράσεις της Πράξης ενισχύοντας τους ωφελούμενους μέσα από την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Πρόγραμμα
Workshop με θέμα «Ηλεκτρονικό Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»
Πράξη «Δίκτυο Προώθησης της απασχόλησης στην ΑΙΤΩΛΙΑ»
Δράση 7 «Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο»

18:30 Προσέλευση – Εγγραφές συμμετεχόντων.

18:45 Έναρξη Workshop
Παρουσίαση της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην ΑΙΤΩΛΙΑ»
Ρόμπολας Γεώργιος Υπεύθυνος Πράξης για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.
19:00 Παρουσίαση του Επιχειρησιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στον πρωτογενή τομέα.
Κα Κακαρίδη Ελένη γεωπόνος- υπάλληλος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε..

19:30 Παρουσίαση του αναπτυξιακού εργαλείου «Ηλεκτρονικό Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»
Κος Γιάννης Παναρέτου απο την OPTIONSNET IT & Consulting Services.

Ερωτήσεις – Συζήτηση