14Δεκέμβριος2018

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
20 Φεβρουαρίου 2014 Γράφτηκε από την 

43 θέματα στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στο πρώην κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Αγρίνιο (οδός Αναστασιάδη 1) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση 2ης ΣΥΔ - Οικοτροφείο».
2. Έγκριση ισχύος προγραμματικής σύμβασης - Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου έτους 2014».

3. Ορισμός επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2014.
4. Ορισμός επιτροπής εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, (δημοπρασιών) έτους 2014.
5. Τροποποίηση της αριθμ. 7/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής υλικών και υπηρεσιών αξιολόγησης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) για το 2014 (άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ) & (άρθρα 67&70 ΠΔ 28/80).
6. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της ελαιοκομίας στο Δήμο Αγρινίου» και διάθεση πίστωσης.
7. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο έργο με τίτλο «Δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων ελιάς που αφορούν την ποιότητα, την υγεία, και τη γαστρονομία’ (‘Promotional workshops for olive products: quality, health and gastronomy’) το οποίο οργανώνεται από κοινού με το Ινστιτούτο Ελαίας και Υποτροπικών φυτών Χανίων και συγχρηματοδοτείται από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας».
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:
Α) «Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Αγ. Βλασίου Δήμου Αγρινίου (1η παράταση).
Β) «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο διδακτήριο του Γυμνασίου Γαβαλούς»
του Δήμου Αγρινίου (1η παράταση).
Γ) «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Νεάπολης Δήμου Αγρινίου» (1η παράταση).
Δ) «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Καστρακίου» (2η παράταση).
9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων:
Α) «Κατασκευή σωληνωτών στην έδρα του δήμου».
Β) «Αντικατάσταση στέγης παλαιού υδατόπυργου Τ.Δ. Παναιτωλίου».
Γ) «Οδοποιία δημοτικών διαμερισμάτων Νεάπολης και Σπολάιτας».
Δ) «Διαμόρφωση κεντρικής οδού σύνδεσης Τριαντέικα - Ελαιόφυτο».
Ε) «Φωτισμός κεντρικού δρόμου Τ.Δ. Λεπενούς».
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2014.
11. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για το έτος 2014.
12. Έγκριση της αριθμ. 204/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. περί «Έγκρισης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. έτους 2014».
13. Έγκριση της αριθμ. 2/2014 απόφασης της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου περί «έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2014».
14. Έγκριση της αριθμ. 5/2014 απόφασης της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου περί «έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, απολογισμών 2010,2011,2012 - Διαχειριστικός έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές χρήσης 2012».
15. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
16. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων.
17. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών έτους 2014-2015.
18. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την επιλογή του αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (ταχυμεταφορά εγγράφων) έτους 2014.
19. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο εργασιών μυοκτονίας - απεντόμωσης - κωνωποκτονίας σε κτίρια και λοιπούς χώρους του Δήμου.
20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
21. Έγκριση της ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας: πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου έτους 2014-2015.
22. Έγκριση διενέργειας προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.
23. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για αποκριάτικες εκδηλώσεις ανά Δημοτική Ενότητα έτους 2014 από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α).
24. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της συντήρησης - υποστήριξης - αναβάθμισης λογισμικών διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών.
25. Προέγκριση και διάθεση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο Αγρινίου για το 2014.
26. Περί τροποποίησης στο Ο.Τ. 146 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 14/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
27. Περί τροποποίησης στο Ο.Τ. 547 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 15/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
28. Εκδίκαση ένστασης κατά της 339/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 921 – Ο.Τ. 920» (σχετ. η αριθμ. 16/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
29. Έναρξη της διαδικασίας και προσδιορισμός του τμήματος του οικισμού «Γιανούζι» Αγρινίου για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων (σχετ. η αριθμ. 17/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
30. Άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης της δυτικής οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 356 σχεδίου πόλης Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 18/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
31. Εκμίσθωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός της Δημοτικής Αγοράς.
32. Παραχώρηση της χρήσης καταστήματος εντός της Δημοτικής Αγοράς προς την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., με σκοπό της Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης – Εκθετηρίου – Προβολής και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Αγρινίου.
33. Παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων για τη στέγαση και εξυπηρέτηση πολιτιστικών φορέων που λειτουργούν στο Δήμο και προάγουν τα τοπικά συμφέροντα.
34. Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Τ.Κ. Σκουτεσιάδας.
35. Συμπλήρωση της αριθμ. 373/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου».
36. Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β.
37. Χορήγηση αδειών λαϊκών αγορών του Δήμου Αγρινίου σε παραγωγούς.
38. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου.
39. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.
40. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
41. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2014.
42. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.
43. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.