14Δεκέμβριος2018

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
19 Δεκεμβρίου 2013 Γράφτηκε από την 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στο πρώην κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Αγρίνιο (οδός Αναστασιάδη 1) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση παροχής συγκοινωνιακού έργου – Ενδοδημοτική Αστική συγκοινωνία Δήμου Αγρινίου για το έτος 2014.
 • Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014 – 2015.
 • Γνωμοδότηση για τη μετατροπή του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου, σε Μουσικό Σχολείο Αγρινίου.
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανέγερση 19ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποητικός - μειωτικός) του έργου: «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας, Αρακύνθου, Θεστιέων και Παραβόλας Δήμου Αγρινίου».
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Στράτου».
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Λεπενού - Κεχρινιάς από θέση Βούρια έως θέση Τρία Αλώνια (προς ΧΥΤΑ)».
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Γαβαλούς» Δήμου Αγρινίου.
 • Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων : Α) «Έργα ύδρευσης Δήμου Μακρυνείας Β’ Φάση». Β) «Αντιπλημμυρικά έργα Γαβαλούς». Γ) «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μακρυνείας (Β’ Φάση)». Δ)«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Ματσαράγκας – Παπαδατών» Δ.Ε. Αρακύνθου Δήμου Αγρινίου».
 • Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας».
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2013.
 • Έγκριση διενέργειας «προμήθειας ελαστικών για την κίνηση των οχημάτων-μηχανημάτων μοτοποδηλάτων του Δήμου Αγρινίου έτους 2014».
 • Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών και ακινήτων του Δήμου Αγρινίου».
 • Έγκριση της αριθμ. 220/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. της ΚΟΙ.Π.Α. περί «τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2013».
 • Έγκριση της αριθμ. 221 & 222/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. της ΚΟΙ.Π.Α. περί έγκρισης εγγυητικών επιστολών.
 • Έγκριση της αριθμ. 10/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας Στάθμευσης Αγρινίου – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σχετική με «προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014».
 • Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες, Αφρ. Φυλακτού, Ιουλ. Κολιοπάνου, Μαρ. Αθανασιάδου και Χρήστου Πουρνάρα, που βρίσκονται στις ιδιοκτησίες με κτηματολ. Αριθμούς 012114 – 012106 – 012109 – 012220 στα Ο.Τ. 737 – 738, στην περιοχή Αη Βασιλιώτικα σχεδίου πόλης Αγρινίου.
 • Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε εφαρμογή της 4/98 πράξης αναλογισμού – εφαρμογής στη ζώνη σύνδεσης παλαιού σχεδίου πόλης και επέκτασης, στο Ο.Τ. Γ526 του σχεδίου πόλης Αγρινίου.
 • Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ. 257Α του σχεδίου πόλης Αγρινίου προς εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής, στην ιδιοκτησία Φράγκου Θωμά.
 • Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, λόγω πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 11/2013 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
 • Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, λόγω χιονοπτώσεων και παγετού στο Δήμο Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 12/2013 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
 • Κατάργηση θέσης περιπτέρου και μεταφορά σε νέα θέση στην Τ.Κ. Παπαδατών του Δήμου Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 53/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 • Τακτοποίηση εντάλματος πάγιας προκαταβολής 2013 και ορισμός υπολόγων για το 2014.
 • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.
 • Επικύρωση παραγραφής  αξιώσεων κατά του Δήμου Αγρινίου.
 • Χρέωση ιδιοκτήτη ακινήτου, με δαπάνη κατεδάφισης επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτηρίου.
 • Ορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμου Αγρινίου και πέριξ Κοινοτήτων εκ λίμνης Καστρακίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
 • Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων της πόλης.
 • Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013 (άρθρο 217 του Δ.Κ.Κ.).