20Ιανουάριος2019

08 Μαΐου 2014 Γράφτηκε από την 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαψεύδει τον κ. Μοσχολιό για το έργο της αποχέτευσης Παναιτωλίου -Καινουρίου

Αντί άλλης απάντησης για το θέμα της αποχέτευσης Παναιτωλίου Καινουρίου παραθέτουμε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία η Υπηρεσία Επιτρόπου ακυρώνει το ένταλμα πληρωμής του Δήμου Αγρινίου προς την εταιρεία

«Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ-ΚΞ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», της εταιρείας δηλαδή που ο κ. Μοσχολιός επέλεξε για να πραγματοποιήσει το έργο, παρόλο που το παρέλαβε δημοπρατημένο από το Δήμο Θεστιέων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με έγγραφό του, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ότι εφόσον «ο Δήμος ( Αγρινίου) προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με νέο ανάδοχο, χωρίς να υποβάλλει τη διαδικασία ανάδειξης του νέου αναδόχου καθώς και το σχέδιο σύμβασης , για προσυμβατικό έλεγχο στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, η σύμβαση που υπογράφηκε είναι αυτοδικαίως άκυρη».

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι « ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας ασκείται κατά το στάδιο προ της υπογραφής και κατά μείζονα λόγο προ της έναρξης της εκτέλεσης των οικείων συμβάσεων, η μη τήρηση του ουσιώδους αυτού τύπου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα της οικείας σύμβασης, η οποία μάλιστα δεν θεραπεύεται».

elegtiko-synedrio

Ο κ. Μοσχολιός θα πρέπει να σταματήσει να ψεύδεται για το θέμα αυτό διότι είναι έκθετος.
Ο κ. Μοσχολιός πρέπει να απαντήσει:
Γιατί παρανόμησε υπογράφοντας μια σύμβαση χωρίς να την αποστείλει για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο;
Γιατί εξέδωσε παράνομο ένταλμα πληρωμής ύψους 241.252,64 ευρώ προς τον ανάδοχο, το οποίο επέστρεψε αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο;
Τι σκοπιμότητα εξυπηρετούσαν τα παραπάνω;
Έχει καταλάβει ο κ. Μοσχολιός ότι πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος απένταξης του έργου από το ΕΣΠΑ με βάση τις παράνομες ενέργειές του και ότι έχει την κύρια και αποκλειστική ευθύνη για αυτό;

Αγρίνιο, 07-05-2014
Γραφείο Τύπου
Δημήτρη Τραπεζιώτη, υποψηφίου Δημάρχου ΑγρινίουΠροσθήκη σχολίου